Continuïteit verduurzamingsprojecten & organisatie

Leerpunt

Continuïteit van verduurzamingsprojecten is afhankelijk van goede organisatie op bedrijventerrein

Beschrijving

Continuïteit is belangrijk voor het realiseren van verduurzamingsprojecten op een bedrijventerrein, maar hier ontbreekt het voor initiatiefnemers van verduurzamingstrajecten regelmatig aan.

Oplossingsrichtingen

Dit probleem laat zich niet op één manier oplossen. Het is belangrijk om zowel een toekomstvisie voor een bedrijventerrein te ontwikkelen als een stabiele organisatie op te bouwen.
1. Help bedrijventerreinen meerjarige programma’s en een langetermijnvisie te ontwikkelen. Deze moet de benodigde ondersteuning bevatten. PVB Nederland is nu bezig met tools te ontwikkelen om dit te faciliteren.
2. Een langdurige en stabiele organisatie op een bedrijventerrein is belangrijk. Ondernemersverenigingen of bedrijvenkringen hebben vaak niet de capaciteit om daadwerkelijk projecten aan te jagen. Een organisatievorm die uitkomst kan bieden is de Bedrijven Investeringszone (BiZ). Deze organisatievorm is momenteel echter vooral gericht op schoon, heel en veilig. Bovendien moeten ondernemers elke 5 jaar opnieuw stemmen over het wel of niet doorgaan van de BiZ. Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) gaat onderzoek doen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen met Cees-Jan Pen, (lector ‘De ondernemende regio’ van Fontys University of Applied Sciences) wordt onderzocht welke rol bedrijveninvesteringszones (BiZ) spelen bij de organisatiegraad op en de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het onderzoek moet data, inzicht en aanbevelingen opleveren voor het programma ‘Werklocaties’ (bedrijventerreinen als katalysator van verduurzaming) dat een uitwerking is van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Stichting CLOK, Markus werklocatieregie en Jeroen de Vos (data-analist) bieden ondersteuning in de vorm van datacollectie en datamining. Het onderzoeksrapport verschijnt in oktober 2023. Bedrijventerreinen die ervaring hebben met zowel een BiZ (zowel positief als negatief) en gezamenlijke investeringen in verduurzaming kunnen contact opnemen met de onderzoekers via esbl@law.eur.nl.

Status

Organisatie

Marcus werklocaties

Contactpersoon

Edwin Markus (Edwin@markus.nl)