Samen verduurzamen

Bedrijventerreinen spelen een sleutelrol in een toekomstbestendig Nederland. Bedrijventerreinen hebben een enorm onbenut potentieel als het gaat over energie, ruimte en klimaat. Ze huisvesten ongeveer een derde van onze banen en verbruiken een aanzienlijk deel van de energie. De verduurzaming van bedrijventerreinen levert een grote bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar dat moeten we samen doen. 

De aanpak hangt af van de wensen van lokale ondernemers en van de situatie op het terrein. Hoe pak je het in jouw geval het beste aan? PVB Nederland helpt je een stap verder.