i

We verzamelen alle kennis die jij nodig hebt om een bedrijventerrein te verduurzamen

Z

Wij verzamelen de problemen van de markt en activeren ons netwerk om oplossingen te vinden

Op zoek naar inspiratie

Vind jouw regionale organisatie

We hebben alle nuttige evenementen voor je op een rijtje gezet (ontmoet het netwerk)

u

Heb je nog vragen?

Maak kennis met het programma

Het doel van PVB Nederland is om de verduurzaming van bedrijventerreinen in Nederland te versnellen. De focus ligt hierbij op de regionale teams. Deze teams begeleiden ondernemerscollectieven, verbinden initiatieven van deze ondernemers om duurzaamheidsprojecten aan te jagen en verzamelen samen met het landelijke programma kansen en knelpunten en ontwikkelen daar tools en oplossingen voor. PVB Nederland is een regionaal programma met een landelijke coördinatie voor de lokale realisatie van duurzame bedrijventerreinen. PVB Nederland:

Begeleidt kansrijke initiatieven

Het programma begeleidt partijen op regionaalniveau bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het uitgangspunt hierbij is dat deze partijen zélf in staat gesteld worden om de verduurzaming te trekken. Om vliegend van start te kunnen, bieden we begeleiding door middel van het delen van opgedane kennis en kunde en het ontzorgen van partijen – bijvoorbeeld door te helpen bij subsidieaanvragen.

Verbindt initiatieven met kennis en kunde

Het programma verbindt partijen, initiatieven en projecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau om het ontstaan van samenwerkingsverbanden, netwerken en kennisdeling te stimuleren. In contact staan met elkaar en leren van anderen vormen de sleutel tot succes. Op deze manier gaan we de uitdagingen samen aan en wordt het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden.

Ontwikkelt vraaggericht

Tijdens het proces van verduurzaming komen partijen, projecten en initiatieven ongetwijfeld kansen, maar ook knelpunten tegen. PVB Nederland verzamelt en structureert deze knelpunten, om vervolgens oplossingen aan te dragen in de vorm van tools, innovaties en beleid. Deze oplossingen worden verwerkt in de voorgaande twee lijnen ‘Begeleiden’ en ‘Verbinden’.