Handelingsperspectief initiatie van energiehubs

16-01-24

In deze tijd van netcongestie en innovatie kan een energiehub een mooie oplossing zijn om netcongestie te verminderen of voorkomen. Lokaal kunnen energiehubs het vestigingsklimaat verbeteren, bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen en woningbouw mogelijk maken. Daarmee is de energiehub voor gemeenten een relevant onderwerp.

Maar: hoe kom je tot een energiehub en hoe weeg je als gemeente af wat je rol hierin is? Het rapport “Handelingsperspectief gemeenten voor initiatie van energiehubs” biedt hierop een antwoord. Dit rapport is door ROCC opgesteld in opdracht van TKI Urban Energy en RVO.

Het rapport is te gebruiken door alle gemeenten die willen bepalen hoe zij zich verhouden tot een energiehub. Het geeft inzicht in de afwegingen die je als gemeente moet maken voor het initiëren van een energiehub en helpt met de afweging van de mogelijke rollen versus de natuurlijke rollen van de gemeente. Denk bij deze rollen aan een initiator, procesregisseur, verbinder, deelnemer, vergunningsbegeleider, kennisdeler en/of financier. Daarnaast biedt het rapport een handelingsperspectief voor het invullen van deze rol(len) in de initiatie-fase van energiehubs.

Meer weten? Lees het rapport hieronder of bekijk deze op onze website:
Handelingsperspectief gemeenten voor initiatie van energiehubs

door | 16-01-24