Een klein kastje met grote impact: energieverbruik op Lorentz III in Harderwijk wordt gemeten

28-06-23

Bert Strijker, ambassadeur van PVB Nederland, beschrijft het klein apparaatje als een instrument met grote impact. Dit apparaatje meet namelijk het elektriciteitsverbruik van bedrijven op het terrein van Lorentz III in Harderwijk. “Deze metingen hebben een enorme invloed op de toekomst,” aldus Bert. Met behulp van een slim digitaal energiesysteem kunnen bedrijven hun elektriciteitsverbruik optimaliseren. Maar voordat dit kan gebeuren, moet er eerst worden gemeten hoe bedrijven op dit moment hun elektriciteit gebruiken. Eigenaar Piet de Jong, van het nog te bouwen nieuwe pand van Total Packaging, ontving symbolisch de allereerste energiemeter tijdens de kick-off van 1 juni 2023.  

De urgentie van het probleem werd benadrukt door wethouder Martijn Pijnenburg, die aangaf dat netcongestie een aanzienlijke impact heeft op zowel de samenleving als bedrijven. Het terugleveren van energie, bijvoorbeeld van zonnepanelen, is soms niet meer mogelijk en bedrijven kunnen geen nieuwe grootzakelijke aansluitingen aanvragen. Martijn Pijnenburg benadrukte de veerkracht van ondernemers en pleitte voor een lokale oplossing: “Samen moeten we zorgen voor een schonere toekomst.” 

Erwin Bruinink, voorzitter van de Bedrijvenkring Harderwijk, bevestigt dat samenwerking de sleutel tot succes is. “De constructieve relatie tussen de gemeente en bedrijven verdient waardering.” Tijdens de kick-off ondertekenden de Bedrijvenkring Harderwijk en de gemeente Harderwijk een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om deze relatie te versterken. Ook Bruinink erkent de noodzaak om oplossingen te vinden voor het energievraagstuk. “Persoonlijk vind ik het belangrijk om een betere planeet achter te laten voor de volgende generatie. Maar ook als ondernemer zie ik enorme uitdagingen op het gebied van energievoorziening. Als we ons nu richten op energiebeheer en streven naar een energieneutraal beleid, zullen we een voorsprong hebben op het gebied van concurrentie. Harderwijk heeft een sterke economie en er is volop ruimte voor innovatie.” De Bedrijvenkring Harderwijk speelt een pioniersrol in de energietransitie en heeft een routekaart ontwikkeld voor 2030.

Het meetkastje van Lyv Energy Management Solutions, dat in alle bedrijfspanden op Lorentz III zal worden geplaatst, verzamelt elke 10 sec data. Zo ontstaat er gedetailleerd inzicht in het in verbruik, teruglevering, vermogen, piekvermogen, spanning en nog veel meer.. Bedrijven kunnen onregelmatigheden en problemen in hun energieverbruik identificeren en optimalisatiemaatregelen treffen. Piet de Jong, eigenaar van Total Packaging, uitte zijn verbazing over de snelheid waarmee Harderwijk werkt aan een structurele oplossing voor het energievraagstuk. Hij prees de gemeente en Bedrijvenkring Harderwijk voor hun daadkracht. De metingen die het kastje verricht, zullen naar verwachting leiden tot stabiele oplossingen voor bedrijven.

Naast individuele dashboards voor bedrijven, waarop zij hun energiestromen gedetailleerd kunnen inzien, zal er ook een centraal dashboard zijn waarop het energieverbruik op gebiedsniveau wordt geanalyseerd. Het uiteindelijke doel is om een virtueel en lokaal energiesysteem te creëren dat vraag en aanbod in balans houdt. Door slimme aansturing van energiestromen en eventuele toevoeging van fysieke oplossingen zoals batterijen of slimme laadpalen kan overbelasting van het netwerk worden voorkomen en kan de groei en verduurzaming van gevestigde bedrijven worden bevorderd. Het meetkastje mag dan klein van stuk zijn, de impact ervan op het energieverbruik en de toekomst van bedrijven op Lorentz III is groots. Met deze innovatieve aanpak en de samenwerking tussen gemeente en bedrijven hoopt Harderwijk een leidende rol te vervullen in de energietransitie en vele ondernemers te inspireren.

door | 28-06-23