Een centrale plek voor kennisdeling omtrent de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen

27-07-23

Goed nieuws voor iedereen die betrokken bij of geïnteresseerd is in de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen. Er is een centrale plek waarop alle mogelijk relevante informatie en kennis over de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen wordt gedeeld. Deze plek betreft de website van EIGEN, een consortiumproject dat werkt aan een blauwdruk voor de realisatie van energy hubs op bedrijventerreinen voor grootschalige zon- en windinpassing.

De website geeft een goede indruk van de noodzaak en mogelijkheden van energy hubs en laat zien hoe EIGEN verschillende partijen ondersteunt in de verschillende ontwikkelingsfases van zo’n energy hub. Daarnaast zijn er onder de noemer ‘kennisdeling’ tools te vinden die concrete handvatten bevatten om dit te realiseren. Bij ‘nieuws en ontwikkelingen’ volg je het laatste nieuws in de sector en rondom het project.

Over EIGEN

Het EIGEN-project werkt aan een slimme oplossing voor bedrijventerreinen. Met een gevalideerde aanpak (de blauwdruk) worden de lokale vraag en aanbod gekoppeld die niet alleen het congestieprobleem oplost maar die een positieve bijdrage levert aan het hele energiesysteem.

Het project ontwikkelt een stappenplan met een EIGEN-toolbox (samen ‘de blauwdruk’) die het voor ontwikkelaars makkelijker maakt om energy hubs te realiseren. Het richt zich niet alleen op de techniek maar ook op de vraag hoe je het organiseert, financiert en wat wettelijk gezien wel en niet mag.

De blauwdruk

De blauwdruk bestaat uit een systematisch uitgewerkt stappenplan dat onderbouwd wordt door de inzet van complementaire EIGEN-tools. Hieronder vallen een Energy Hub Platform, faciliterende EIGEN-tools en een EIGEN-toolsuite met modellen, simulaties en algoritmes. Deze tools zijn modulair opgebouwd en voor de meeste bedrijventerreinen inzetbaar voor de ontwikkeling en implementatie van energy hubs. De ontwikkelde blauwdruk, gevalideerd aan een concrete case, kan aangepast worden naar andere toepassingsdomeinen zoals publieke gebouwen, smart cities en energy communities.

Op de website lees je meer over de opzet van de blauwdruk en de aanpak van EIGEN. Je vindt hem hier: www.eigen-energyhubs.nl.

door | 27-07-23