De grootste barrières voor bedrijventerreinen in de duurzaamheidstransitie

12-07-23

Nederland telt meer dan 3.700 bedrijventerreinen die een cruciale rol spelen bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen. De gehele Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor 40 procent van het totale energieverbruik. Zelfs de bedrijventerreinen die niet behoren tot de zes grote industriële clusters blijven aanzienlijke hoeveelheden energie verbruiken, namelijk: 5 procent van het aardgasverbruik en 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dan is het energieverbruik voor logistiek en transport op deze terreinen nog niet eens meegenomen. 

Archetypes bedrijventerreinen

Om het complete plaatje in beeld te krijgen heeft TKI Urban Energy opdracht gegeven aan CE Delft om onderzoek te doen naar de omvang van het probleem, wat de grootste barrières zijn voor bedrijventerreinen om te verduurzamen en natuurlijk de bijbehorende oplossingen. In het onderzoek zijn er verschillende archetypes gedefinieerd voor de verschillende soorten bedrijventerreinen. Hierbij is voor elk type gekeken welke specifieke problemen er spelen en hoe deze opgelost zouden kunnen worden. Deze zijn vervolgens samengevat in een complete lijst.  

Barrières en oplossingen

In totaal zijn er acht barrières beschreven die ondernemers, bedrijven en bedrijventerreinen ervan weerhouden om actie te nemen tot verduurzaming. De belangrijkste vier worden hier toegelicht.  

  • Bovenaan de lijst van uitdagingen staat de lage organisatiegraad. Verontrustend genoeg blijkt dat maar liefst 90 procent van de bedrijventerreinen in Nederland ontoereikend georganiseerd is. Hierdoor voelt niemand zich verantwoordelijk voor het verduurzamingsproces. Om deze situatie te verbeteren kan de aanstelling van bijvoorbeeld een parkmanager, een projectleider of een VVE een belangrijke rol spelen. Het is van belang dat er één centraal aanspreekpunt is die het gehele terrein vertegenwoordigt. Niet alleen neemt dit aanspreekpunt de verantwoordelijkheid over de verduurzaming van het bedrijvenpark, ook is hij/zij de contactpersoon met overheidsinstellingen.
  • Op de tweede plaats van de knelpunten lijst staat de onduidelijkheid rondom de klimaatdoelen op bedrijventerreinniveau. Om helderheid te verschaffen is het essentieel dat de overheid verplichtingen oplegt op het niveau van de gebieden.
  • De derde barrière is financiering. Het vergroten van de bekendheid omtrent onbenutte subsidies kan helpen bij het oplossen van het financieringsgebrek.
  • Netcongestie is de laatste in de rij. Het kan bedrijven hinderen om te kunnen kapitaliseren op hun duurzaam opgewekte stroom.

Het aanpakken van deze knelpunten is cruciaal om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen en concrete actie te ondernemen om tot toekomstbestendige bedrijventerreinen te komen.   

Visie PVB Nederland

Binnen PVB Nederland steunen wij aanjagers om ondernemers te helpen met het overkomen van deze obstakels. Ondernemers hebben het al druk genoeg met het besturen van hun bedrijf, daarom moet de duurzaamheid transitie zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden. Een aanjager kan ondernemers helpen bij de opstartfase door te inventariseren of er al koplopers op het gebied van duurzaamheid zijn op een bedrijventerrein . Door koplopers te benoemen kunnen nieuwe connecties gemaakt worden en gaat het onderwerp meer leven. Ook kunnen zij oplossingen zoeken voor technische problemen, bijvoorbeeld omtrent energie.  

Klik hier voor het volledige rapport van CE Delft

door | 12-07-23