Bedrijventerrein Nagelerweg in Emmeloord ondertekent “green deal” voor duurzame transformatie

06-07-23

 

In een veelbelovende stap naar een groenere toekomst hebben ondernemers van het bedrijventerrein Nagelerweg op dinsdag 27 juni een belangrijke stap gezet door een Green Deal te ondertekenen. Deze deal heeft als doel om duurzame acties en maatregelen binnen het bedrijvenpark te initiëren om milieubewustzijn en efficiënt gebruik van energie en grondstoffen te bevorderen. De ondertekeningsceremonie, die plaatsvond bij een van de deelnemende bedrijven Suplacon BV, markeerde de gezamenlijke acties van lokale bedrijven om duurzaamheid voorop te stellen! 

Energiecoöperatie Stream Energy

Sinds oktober 2022 is een energiecoöperatie in ontwikkeling, genaamd Stream Energy, met als doel samenwerking te faciliteren op het bedrijventerrein. Denk hierbij o.a. aan samenwerking voor gezamenlijke financiering van verduurzamingsmaatregelen. Aanvankelijk begonnen vijf geïnteresseerde bedrijven, maar intussen heeft het initiatief al steun gekregen van vijftien ondernemingen. Het doel is om minimaal de helft van alle 170 bedrijven op het terrein aan te sluiten bij de energiecoöperatie Stream Energy. Hoe groter het aantal deelnemers, hoe groter de schaalvoordelen, en hoe effectiever er oplossingen kunnen worden ontwikkeld voor problemen zoals netcongestie.

Samenwerking is essentieel

Om tot een levensvatbaar en financieel aantrekkelijk plan te komen hebben uitgebreide overleggen en consultaties plaatsgevonden tussen BV Noordoostpolder, de Gemeente Noordoostpolder (NOP), de Provincie Flevoland en Horizon Flevoland.

Bedrijventerreinaanpak.nl heeft een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd om de energiebehoeften en potentiële capaciteiten van de deelnemende bedrijven te beoordelen.

Dit onderzoek biedt een overzicht van energiestromen, waardoor een blauwdruk kon worden opgesteld. Dit geeft duidelijk inzicht in de beschikbare capaciteit binnen het elektriciteitsnet, waardoor planning en toewijzing van middelen mogelijk zijn.

Intentieverklaring voor toekomstig bedrijventerrein

De deelnemende bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij dit project hebben zich gecommitteerd door het ondertekenen van een “intentieverklaring” voor de Green Deal. Deze intentieverklaring schetst de noodzakelijke stappen en acties die nodig zijn om het terrein te transformeren tot een toekomstbestendig bedrijventerrein. Gezien de huidige ontwikkelingen in het elektriciteitsnet is deze samenwerking essentieel om energietekorten te voorkomen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor bedrijven. Het succes van dit initiatief is uiteindelijk afhankelijk van de gezamenlijke betrokkenheid en samenwerking van alle belanghebbenden. 

De ondertekening van de Green Deal op het bedrijventerrein Nagelerweg markeert een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst voor de regio. Met de gezamenlijke inspanningen van BV Noordoostpolder wordt aangetoond hoe gezamenlijke actie positieve verandering kan teweegbrengen naar een groenere toekomst. 

 

 

 

door | 06-07-23